Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van onze producten en services ("Services"). De Services worden geleverd door Wauw, + 1-484-312. Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, verbiedt u het gebruik van of toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Wogow te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

 • wijzigen of kopiëren van de materialen;
 • gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
 • proberen de software op de website van Wogow te decompileren of reverse-engineeren;
 • Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
 • het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Wogow worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

Disclaimer

Het materiaal op de website van Wogow wordt geleverd "zoals het is". Wogow geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Wogow geen garanties of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

In geen geval zal Wogow of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Wogow, zelfs als Wogow of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Wogow mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Facturatie Gegevens

Betalingen op Wogow worden verwerkt met het beveiligde systeem van PayPal of een beveiligde en geverifieerde betalingsgateway, zonder dat gevoelige financiële informatie via onze website wordt ingevoerd. De veilige manier om betalingen te accepteren wordt verwerkt met SSL-codering. Door onze diensten aan te schaffen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat u duidelijk begrijpt en akkoord gaat met wat u koopt en dat u geen frauduleus geschil zal indienen via PayPal, creditcard of bankpasinstelling. Bovendien hebt u de toestemming om de creditcard, bankpas, PayPal-rekening of een andere betalingsbron te gebruiken die is gebruikt om de aankoop te doen. Bij een frauduleuze poging om een ​​geschil of terugvordering in te dienen, krijgen we het recht om, indien nodig, alle volgers en likes te resetten, je account te beëindigen en je IP-adres permanent te verbieden. Gebruikers erkennen dat terugboekingen, geschillen of terugboekingen van betalingen niet zullen worden uitgevoerd voordat ze de situatie met ons ondersteuningsteam hebben besproken.

Revisies en Errata

Het materiaal dat op de website van Wogow verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Wogow garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Wogow kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op zijn website. Wogow verbindt zich er echter niet toe om de materialen bij te werken.

Kruisstukken

Wogow heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn internetsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Wogow de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

Wogow kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Wogow wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een website.

Support

We streven ernaar om onze gebruikers toonaangevende ondersteuning te bieden. Voor verkoop- of technische vragen kunt u ons een e-mail sturen op support@wogow.com.

Terugbetalingen

Klanten die niet helemaal tevreden zijn met onze diensten, kunnen binnen de eerste 30 dagen na aankoop een volledige terugbetaling vragen. Terugbetalingen worden verwerkt via onze klantenondersteuningsagenten, die bereikbaar zijn via support@wogow.com. Restituties zijn niet van toepassing op gratis tegoeden of diensten. Wogow behoudt zich het recht voor om aan klanttevredenheid te voldoen en alle retourzendingen moeten zorgvuldig en zorgvuldig worden verwerkt.

Service

 1. Wogow is op geen enkele manier gelieerd aan Instagram, Facebook of andere externe partners van Instagram.
 2. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Instagram-regels en alle wetgeving waaraan je onderworpen bent. U gebruikt Wogow op eigen risico.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw acties en de gevolgen ervan. Het is niet onze schuld als je Instagram-account om welke reden dan ook wordt verbannen.
 4. We hebben uw Instagram-gebruikersnaam nodig om de vereiste informatie voor de Instagram-API te verkrijgen. We slaan uw gebruikersnaam niet op, geven deze niet weg of verspreiden deze anderszins aan derden.
 5. Het verwachte aantal volgers, likes en views wordt op geen enkele manier gegarandeerd.
 6. We kunnen de continue, ononderbroken of foutloze werking van de services niet garanderen.
 7. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klanten om ervoor te zorgen dat hun accounts tijdens het gebruik van de Wogow-service op "openbaar" worden gezet. Eventuele downtime van de service met betrekking tot een klant die zijn profiel wijzigt in "privé", leidt niet tot enige vergoeding voor die periode.
 8. U gaat ermee akkoord dat u bij het kopen van onze service duidelijk begrijpt en akkoord gaat met wat u koopt en geen frauduleus geschil zal indienen via de betalingsverwerker.
 9. We behouden ons het recht voor om de gehele of een deel van onze dienst of de inhoud ervan op elk moment zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen, op te schorten of in te trekken.
 10. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd.